You are here:

Ako bezpečne kormidlovať liečbu NOAK u fragilných pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení a žilovou tromboembolickou chorobou?

doc. MUDr. Barbara Grandtnerová, PhD.
Nemocnica Zelený sen s.r.o., Banská Bystrica

doc. MUDr. Barbara Grandtnerová, PhD.
Nefrologická ambulancia, Nemocnica Zelený sen, Banská Bystrica

Matej Hrnčár, Anna Švidraňová, Eva Pritzová
Onkologická klinika SZU, FNsP  F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

doc. MUDr. Barbara Grandtnerová, PhD.
Nefrologická ambulancia, Nemocnica Zelený sen, Banská Bystrica