Máte záujem o hospitalizáciu na ODCH?

V prípade telefonických informácií,
prosím, volajte na číslo prvého kontaktu:
048 47 16 211

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Vážení pacienti a návštevníci nemocnice Zelený sen, s. r. o., na základe uvoľňovania opatrení a ústupu ochorenia COVID-19 oznamujeme, že dňom 24.3.2023 sú opäť povolené návštevy na oddelení dlhodobo chorých za stanovených  podmienok: Počas návštev je nutné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 a  max. počet osôb na jedného pacienta sú dve osoby. Ďakujeme za pochopenie.

MUDr. Vicová oznamuje svojim pacientom, že pneumologická a ftizeologická ambulancia bude v čase od 17.04.2023 – 21.04.2023 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. Ďakujeme za pochopenie.

Vzhľadom na enormné zvyšovanie prevádzkových nákladov pneumologickej a ftizeologickej ambulancie – nárast cien energií, zdravotníckeho a spotrebného materiálu už nie sme schopní udržať prevádzku ambulancie bez dodatočných zdrojov. Z tohto dôvodu zavádzame od 2.1.2023 nový poplatok vo výške 35,- € za prvovyšetrenie a 15,- € za každé nasledujúce vyšetrenie v ambulancii.  Ďakujeme za pochopenie.

Počnúc dňom 07.03.2022 bol na pneumologickej a rehabilitačnej ambulancii schválený lekársky poplatok za kompletné vyšetrenie na žiadosť pacienta vo výške 20, – €.
Tento poplatok hradí každý novoobjednaný pacient, ktorý príde na lekárske prvovyšetrenie.
Prosíme Vás pripraviť si presnú sumu poplatku.
Za porozumenie Vám ďakujeme.

Odborný
personál

Prvotriedna
starostlivosť

Moderné
vybavenie

PACIENTOM DÁVAME TO NAJLEPŠIE

Medikamentózna liečba – zahŕňa aj infúznu a injekčnú terapiu

Rehabilitácia – fyzikálne procedúry, LTV, vodoliečebné procedúry (aktivizácia pohybového aparátu)

Kvalitná ošetrovateľská starostlivosť

TÍM ŠPIČKOVÝCH ODBORNÍKOV

MUDr. Martina Vodecká
Primár ODCH, Vedúci lekár ODCH
0910 911 221
048/47162 16
martina.vodecka@zelenysen.sk

MUDr. Jozef Kernáč
Primár JDIS
0910 911 673
048/47162 25
jozef.kernac@zelenysen.sk

MUDr. Lucia Slančíková
Lekár ODCH
0910 911 674
048/47162 17
lucia.slancikova@zelenysen.sk

MUDr. Milena Vigašová
Ordinár JDIS
0910 911 683
048/47162 27
milena.vigasova@zelenysen.sk

Mgr. et Bc. Veronika Leváková
vedúca sestra ODCH
0910 911 689
048/47162 22
veronika.levakova@zelenysen.sk

MUDr. Soňa Vicová
Lekár pneumológie a ftizeológie
048/47162 15
sona.vicova@zelenysen.sk

MUDr. Zora Germanová
Lekár FBLR
zora.germanova@zelenysen.sk

Bc. Lenka Harmanová
Vedúca pracovníčka FBLR
0910 912 702
lenka.harmanova@zelenysen.sk

Ing. Zuzana Matejčíková
Personálne oddelenie
048/47162 12
zuzana.matejcikova@zelenysen.sk

PhDr. Anna Michňová
Námestníčka pre ošetrovateľstvo
048 47 16232
+421 940 626 727
anna.michnova@zelenysen.sk

Zmluvné zdravotné poisťovňe

V našej nemocnici je zdravotná starostlivosť plne hradená nasledovnými zdravotnými poisťovňami. V prípade záujmu je v nemocnici k dispozícii možnosť ubytovania príbuzných.