Máte záujem o hospitalizáciu na ODCH?

V prípade telefonických informácií,
prosím, volajte na číslo prvého kontaktu:
048 47 16 211

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Vážení pacienti a návštevníci nemocnice Zelený sen, s. r. o., na základe uvoľňovania opatrení a ústupu ochorenia COVID-19 oznamujeme, že dňom 24.3.2023 sú opäť povolené návštevy na oddelení dlhodobo chorých za stanovených  podmienok: Počas návštev je nutné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 a  max. počet osôb na jedného pacienta sú dve osoby. Ďakujeme za pochopenie.

Počnúc dňom 07.03.2022 bol na pneumologickej a rehabilitačnej ambulancii schválený lekársky poplatok za kompletné vyšetrenie na žiadosť pacienta vo výške 20, – €.
Tento poplatok hradí každý novoobjednaný pacient, ktorý príde na lekárske prvovyšetrenie.
Prosíme Vás pripraviť si presnú sumu poplatku.
Za porozumenie Vám ďakujeme.

MUDr. Vicová oznamuje svojim pacientom, že pneumologická a ftizeologická ambulancia nebude v termíne od 12.6.2023 – 22.6.2023 ambulovať. V tomto termíne bude možné požiadať o  e – recepty len v čase od 13:30 – 15:00 hod. v ambulantné dni na tel. č. : 048/ 47 16 215. Ďakujeme za pochopenie.

Vzhľadom na enormné zvyšovanie prevádzkových nákladov pneumologickej a ftizeologickej ambulancie – nárast cien energií, zdravotníckeho a spotrebného materiálu už nie sme schopní udržať prevádzku ambulancie bez dodatočných zdrojov. Z tohto dôvodu zavádzame od 2.1.2023 nový poplatok vo výške 35,- € za prvovyšetrenie a 15,- € za každé nasledujúce vyšetrenie v ambulancii.  Ďakujeme za pochopenie.

Odborný
personál

Prvotriedna
starostlivosť

Moderné
vybavenie

PACIENTOM DÁVAME TO NAJLEPŠIE

Medikamentózna liečba – zahŕňa aj infúznu a injekčnú terapiu

Rehabilitácia – fyzikálne procedúry, LTV, vodoliečebné procedúry (aktivizácia pohybového aparátu)

Kvalitná ošetrovateľská starostlivosť

TÍM ŠPIČKOVÝCH ODBORNÍKOV

MUDr. Martina Vodecká
Primár ODCH, Vedúci lekár ODCH
0910 911 221
048/47162 16
martina.vodecka@zelenysen.sk

MUDr. Jozef Kernáč
Primár JDIS
0910 911 673
048/47162 25
jozef.kernac@zelenysen.sk

MUDr. Lucia Slančíková
Lekár ODCH
0910 911 674
048/47162 17
lucia.slancikova@zelenysen.sk

MUDr. Milena Vigašová
Ordinár JDIS
0910 911 683
048/47162 27
milena.vigasova@zelenysen.sk

Mgr. et Bc. Veronika Leváková
vedúca sestra ODCH
0910 911 689
048/47162 22
veronika.levakova@zelenysen.sk

MUDr. Soňa Vicová
Lekár pneumológie a ftizeológie
048/47162 15
sona.vicova@zelenysen.sk

MUDr. Zora Germanová
Lekár FBLR
zora.germanova@zelenysen.sk

Bc. Lenka Harmanová
Vedúca pracovníčka FBLR
0910 912 702
lenka.harmanova@zelenysen.sk

Ing. Zuzana Matejčíková
Personálne oddelenie
048/47162 12
zuzana.matejcikova@zelenysen.sk

PhDr. Anna Michňová
Námestníčka pre ošetrovateľstvo
048 47 16232
+421 940 626 727
anna.michnova@zelenysen.sk

Zmluvné zdravotné poisťovňe

V našej nemocnici je zdravotná starostlivosť plne hradená nasledovnými zdravotnými poisťovňami. V prípade záujmu je v nemocnici k dispozícii možnosť ubytovania príbuzných.