Máte záujem o hospitalizáciu na ODCH?

V prípade telefonických informácií,
prosím, volajte na číslo prvého kontaktu:
0910 911 674

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Počnúc dňom 07.03.2022 bol na pneumologickej a rehabilitačnej ambulancii schválený lekársky poplatok za kompletné vyšetrenie na žiadosť pacienta vo výške 20, – €.
Tento poplatok hradí každý novoobjednaný pacient, ktorý príde na lekárske prvovyšetrenie.
Prosíme Vás pripraviť si presnú sumu poplatku.
Za porozumenie Vám ďakujeme.
Vážení pacienti ,
v dňoch od 25.07.2022 do 28.07.2022 pneumologická a ftizeologická ambulancia NEORDINUJE z dôvodu čerpania dovolenky.
Ďakujeme za porozumenie.

Vážení pacienti, z dôvodu čerpania dovolenky bude FBLR ambulancia v dňoch od 15.06.2022 – 21.06.2022 a v dňoch 27.06.2022 a 30.06.2022 zavretá.

Prosíme pacientov o kontrolu svojich dátumov kontrol, v prípade ak nemáte kontrolu prosíme pacientov ktorí potrebujú KONTROLNÉ vyšetrenie o nahlásenia sa pri sestričke v ambulancií, pred termínom čerpania dovolenky MUDr. Bačíkovej v dátumoch od 06.06.2022 do 14.06.2022 v čase od 07:15 hod. do 15:00 hod.

Ďakujeme za porozumenie.

Odborný
personál

Prvotriedna
starostlivosť

Moderné
vybavenie

PACIENTOM DÁVAME TO NAJLEPŠIE

Medikamentózna liečba – zahŕňa aj infúznu a injekčnú terapiu

Rehabilitácia – fyzikálne procedúry, LTV, vodoliečebné procedúry (aktivizácia pohybového aparátu)

Kvalitná ošetrovateľská starostlivosť

TÍM ŠPIČKOVÝCH ODBORNÍKOV

MUDr. Martina Vodecká
Primár ODCH, Vedúci lekár ODCH
0910 911 221
048/47162 16
martina.vodecka@zelenysen.sk

MUDr. Jozef Kernáč
Primár JDIS
0910 911 673
048/47162 25
jozef.kernac@zelenysen.sk

MUDr. Lucia Slančiková
Lekár ODCH
048/47162 17
lucia.slancikova@zelenysen.sk

MUDr. Milena Vigašová
Ordinár JDIS
0910 911 683
048/47162 27
milena.vigasova@zelenysen.sk

Mgr. Jana Machalová
vedúca sestra ODCH
0910 911 689
048/47162 18
jana.machalova@zelenysen.sk

MUDr. Soňa Vicová
Lekár pneumológie a ftizeológie
048/47162 15
sona.vicova@zelenysen.sk

MUDr. Zora Germanová
Lekár FBLR
zora.germanova@zelenysen.sk

MUDr. Katarína Bačíková
Lekár FBLR
048/47162 29
Objednávanie pacientov: 048/471 62 24
048/47162 24
katarina.bacikova@zelenysen.sk

Bc. Lenka Harmanová
Vedúca pracovníčka FBLR
0910 912 702
lenka.harmanova@zelenysen.sk

Ing. Zuzana Matejčíková
Personálne oddelenie
048/47162 12
zuzana.matejcikova@zelenysen.sk

PhDr. Anna Michňová
Námestníčka pre ošetrovateľstvo
048 47 16232
+421 940 626 727
anna.michnova@zelenysen.sk

Zmluvné zdravotné poisťovňe

V našej nemocnici je zdravotná starostlivosť plne hradená nasledovnými zdravotnými poisťovňami. V prípade záujmu je v nemocnici k dispozícii možnosť ubytovania príbuzných.