Máte záujem o hospitalizáciu na ODCH?

V prípade telefonických informácií,
prosím, volajte na číslo prvého kontaktu:
048 47 16 211

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Vážení pacienti a návštevníci ODCH nemocnice Zelený sen, s. r. o.,

Návštevy na ODCH platné od 11.3.2024 za nasledujúcich kritérií:

  • max. 2 osoby pri jednom pacientovi,
  • maximálne 15 minút na izbe,
  • chodiaci pacienti môžu ísť s návštevou pred oddelenie,
  • k ležiacim pacientom môžu ísť príbuzní na izbu,
  • zákaz návštev detí mladších ako 12 rokov.

Návštevné hodiny:

Pracovné dni: 15:00 – 16:30 hod.
Víkendy a sviatky: 13:00 – 16:30 hod.

Ďakujeme za pochopenie.

Odborný
personál

Prvotriedna
starostlivosť

Moderné
vybavenie

PACIENTOM DÁVAME TO NAJLEPŠIE

Medikamentózna liečba – zahŕňa aj infúznu a injekčnú terapiu

Rehabilitácia – fyzikálne procedúry, LTV, vodoliečebné procedúry (aktivizácia pohybového aparátu)

Kvalitná ošetrovateľská starostlivosť

TÍM ŠPIČKOVÝCH ODBORNÍKOV

MUDr. Martina Vodecká
Primár ODCH, Vedúci lekár ODCH
0910 911 221
048/47162 16
martina.vodecka@zelenysen.sk

MUDr. Jozef Kernáč
Primár JDIS
0910 911 673
048/47162 25
jozef.kernac@zelenysen.sk

MUDr. Lucia Slančíková
Lekár ODCH
0910 911 674
048/47162 17
lucia.slancikova@zelenysen.sk

MUDr. Milena Vigašová
Ordinár JDIS
0910 911 683
048/47162 27
milena.vigasova@zelenysen.sk

MUDr. Eva Bednárová
lekár JDIS
048/47162 27
eva.bednarova@zelenysen.sk

Mgr. Michaela Lalíková
manažérka dennej zmeny ODCH
0910 911 689
048/47162 22
michaela.lalikova@zelenysen.sk

MUDr. Zora Germanová
Lekár FBLR
zora.germanova@zelenysen.sk

Bc. Lenka Harmanová
Vedúca pracovníčka FBLR
0910 912 702
lenka.harmanova@zelenysen.sk

Ing. Zuzana Matejčíková
Personálne oddelenie
048/47162 12
zuzana.matejcikova@zelenysen.sk

PhDr. Anna Michňová
Námestníčka pre ošetrovateľstvo
048 47 16232
+421 940 626 727
anna.michnova@zelenysen.sk

Zmluvné zdravotné poisťovne

V našej nemocnici je zdravotná starostlivosť plne hradená nasledovnými zdravotnými poisťovňami.