Pomáhame v zotavovaní vašich najbližších

Prekonali ste ochorenie Covid 19 a máte zdravotné problémy? Nemocnica Zelený sen, s.r.o. poskytuje pre pacientov s dychovými ťažkosťami po prekonaní Covid 19

Bližšie informácie o post- covidovej rehabilitácií nájdete v časti : Post-Covid19 rehabilitácia

Viac sa o našej práci dočítate v článku z týždenníka Plus 7 dní

OZNAM!
Vážení pacienti ,v dňoch od 07.06.2021 do 11.06.2021 pneumologická a ftizeologická ambulancia NEORDINUJE!
Ďakujeme.

COVID-19

Informácie ohľadne očkovania COVID-19 získate na telefónnom čísle
0901 911 699
Kontaktná osoba – Ivana Balážová – informovanie verejnosti

Informácie sa poskytujú v pracovné dni od 12:30 do 15:30

Tlačivá si prosím vytlačte, vyplňte a prineste so sebou na očkovanie.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Prosíme všetkých pacientov, ktorí navštívia naše zdr. zariadenie, RHB ambulanciu, aj priestory, kde prebiehajú reh. procedúry, aby sa preukázali platným certifikátom negatívnosti ochorenia Covid 19, sms správou, či lekárskou správou o prekonaní ochorenia.
Za porozumenie všetkým ďakujeme.

Odborný
personál

Prvotriedna
starostlivosť

Moderné
vybavenie

PACIENTOM DÁVAME TO NAJLEPŠIE

Medikamentózna liečba – zahŕňa aj infúznu a injekčnú terapiu

Rehabilitácia – fyzikálne procedúry, LTV, vodoliečebné procedúry (aktivizácia pohybového aparátu)

Kvalitná ošetrovateľská starostlivosť

TÍM ŠPIČKOVÝCH ODBORNÍKOV

MUDr. Terézia Kiňová
Medicínsky riaditeľ Nemocnice Zelený sen
terezia.kinova@zelenysen.sk

MUDr. Jozef Kernáč
Primár JDIS
0910 911 673
048/47162 25
jozef.kernac@zelenysen.sk

MUDr. Martina Vodecká
Primár ODCH
0910 911 221
048/47162 16
martina.vodecka@zelenysen.sk

MUDr. Milena Vigašová
Ordinár JDIS
0910 911 683
048/47162 27
milena.vigasova@zelenysen.sk

Mgr. Jana Machalová
vedúca sestra ODCH
0910 911 689
048/47162 18
jana.machalova@zelenysen.sk

Mgr. Eva Gombalová
Vedúca sestra JDIS
0910 911 674
048/47162 26
eva.gombalova@zelenysen.sk

MUDr. Soňa Vicová
Lekár pneumológie a ftizeológie
048/47162 15
sona.vicova@zelenysen.sk

MUDr. Zora Germanová
Lekár FBLR
zora.germanova@zelenysen.sk

Lenka Harmanová
Vedúca sestra FBLR
0910 912 702
lenka.harmanova@zelenysen.sk

Zmluvné zdravotné poisťovňe

V našej nemocnici je zdravotná starostlivosť plne hradená nasledovnými zdravotnými poisťovňami. V prípade záujmu je v nemocnici k dispozícii možnosť ubytovania príbuzných.