Pomáhame v zotavovaní vašich najbližších

Prekonali ste ochorenie Covid 19 a máte zdravotné problémy? Nemocnica Zelený sen, s.r.o. poskytuje pre pacientov s dychovými ťažkosťami po prekonaní Covid 19

Bližšie informácie o post- covidovej rehabilitácií nájdete v časti : Post-Covid19 rehabilitácia

Viac sa o našej práci dočítate v článku z týždenníka Plus 7 dní

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Vážení pacienti , vzhľadom na vyvíjajúcu sa pandemickú situáciu pacientom, ktorým bude poskytovaná rehabilitačná starostlivosť  na FBLR sa bude vyžadovať nasledovne:

  1. Doklad o očkovaní (1. dávke, 2 dávke)
  2. Doklad o prekonaní Covid – 19

Pri neočkovaných pacientoch , alebo pacientoch ktorí neprekonali Covid – 19 sa bude vyžadovať:

  • u vyšetrení na ambulancii antigénový test 48 hod. alebo PCR test 72 hod.
  • u pacientov, ktorým bude následne poskytovaná rehabilitačná starostlivosť sa bude vyžadovať pri nástupe antigénový test 48 hod. alebo PCR test 72 hod.

PROSÍME PACIENTOV ZEBEZPEČIŤ SI JEDNO Z TÝCHTO POTVRDENÍ PRIAMO BEZ VYZVANIA SESTRIČKY. UŠETRÍME SI TÝM VZÁJOMNE ČAS.

ĎAKUJEME.

OZNAM

Od dňa 06.12.2021 do konca roka 2021 sa pre núdzový stav na pľúcnej ambulancii neordinuje, z dôvodu presunu pracovníkov na exponované pracovisko.

Elektronický predpis liekov je možný objednať na telefónnom čísle:

048/47 16 215
0940 620 583

v pracovné dni  čase od 07:00 – 14:00 hod.

ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE.

Vážení pacienti, v dňoch od 27.12.2021 do 31.12.2021 pneumologická a ftizeologická ambulancia NEORDINUJE z dôvodu čerpania dovolenky.
Ďakujeme za porozumenie.

Odborný
personál

Prvotriedna
starostlivosť

Moderné
vybavenie

PACIENTOM DÁVAME TO NAJLEPŠIE

Medikamentózna liečba – zahŕňa aj infúznu a injekčnú terapiu

Rehabilitácia – fyzikálne procedúry, LTV, vodoliečebné procedúry (aktivizácia pohybového aparátu)

Kvalitná ošetrovateľská starostlivosť

TÍM ŠPIČKOVÝCH ODBORNÍKOV

MUDr. Martina Vodecká
Primár ODCH, Vedúci lekár ODCH
0910 911 221
048/47162 16
martina.vodecka@zelenysen.sk

MUDr. Jozef Kernáč
Primár JDIS
0910 911 673
048/47162 25
jozef.kernac@zelenysen.sk

MUDr. Lucia Slančiková
Lekár ODCH
048/47162 17
lucia.slancikova@zelenysen.sk

MUDr. Milena Vigašová
Ordinár JDIS
0910 911 683
048/47162 27
milena.vigasova@zelenysen.sk

Mgr. Jana Machalová
vedúca sestra ODCH
0910 911 689
048/47162 18
jana.machalova@zelenysen.sk

Mgr. Eva Gombalová
Vedúca sestra JDIS
0910 911 674
048/47162 26
eva.gombalova@zelenysen.sk

Mgr. Michaela Lalíková
Staničná sestra ODCH
0901 911 699
michaela.lalikova@zelenysen.sk

MUDr. Soňa Vicová
Lekár pneumológie a ftizeológie
048/47162 15
sona.vicova@zelenysen.sk

Ivana Balážová
Staničná sestra ODCH
ivana.balazova@zelenysen.sk

Bc. Martina Rovná
Sociálny pracovník
0910 912 420
martina.rovna@zelenysen.sk

MUDr. Zora Germanová
Lekár FBLR
zora.germanova@zelenysen.sk

MUDr. Katarína Bačíková
Lekár FBLR
048/47162 29
Objednávanie pacientov: 048/471 62 24
048/47162 24
katarina.bacikova@zelenysen.sk

Lenka Harmanová
Vedúca pracovníčka FBLR
0910 912 702
lenka.harmanova@zelenysen.sk

Ing. Zuzana Matejčíková
Personálne oddelenie
048/47162 12
zuzana.matejcikova@zelenysen.sk

PhDr. Anna Michňová
Námestníčka pre ošetrovateľstvo
048 47 16232
+421 940 626 727
anna.michnova@zelenysen.sk

Zmluvné zdravotné poisťovňe

V našej nemocnici je zdravotná starostlivosť plne hradená nasledovnými zdravotnými poisťovňami. V prípade záujmu je v nemocnici k dispozícii možnosť ubytovania príbuzných.