Máte záujem o hospitalizáciu na ODCH?

V prípade telefonických informácií,
prosím, volajte na číslo prvého kontaktu:
048 47 16 211

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Vážení pacienti a príbuzní, oznamujeme Vám, že s okamžitou platnosťou platí v celej nemocnici zákaz návštev z dôvodu šírenia respiračných ochorení platný až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.

Vážení pacienti a návštevníci ODCH nemocnice Zelený sen, s. r. o.,
z dôvodu zhoršujúcej sa epidemickej situácie a ochrane všetkých pacientov pred šírením nákazy ochorenia COVID – 19 platí povolenie návštev od 14.12.2023 v súlade s dodržiavaním týchto kritérií:

  • dve osoby na návštevu pre jedného pacienta
  • maximálne 15 minút na izbe u pacienta
  • prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom
  • vydezinfikovanie rúk pred vstupom na oddelenie
  • chodiaci pacienti pôjdu s návštevou pred oddelenie
  • k ležiacim/pololežiacim pacientom môžu ísť príbuzní na izbu, testujú sa podľa potreby alebo pri príznakoch sa otestujú ihneď (teplota, kašeľ, bolesť hrdla, nádcha, zachrípnutie…)

Ďakujeme za pochopenie.

MUDr. Vicová oznamuje svojim pacientom pneumologickej a ftizeologickej ambulancie, že v termíne od 1.4. – 14.4.2024 nebude ambulovať z organizačných dôvodov. Ďakujeme za pochopenie.

Oznamujeme pacientom pneumologickej a ftizeologickej ambulancie, že počnúc dňom 5.2.2023 sa zvyšuje poplatok za dispenzárnu kontrolu na 18,- €. Ďakujeme za pochopenie.

Vážení pacienti pneumologickej a ftizeologickej ambulancie,
oznamujeme Vám, že na našej ambulancii došlo k redukcii ambulantných dní na pondelok až stredu až do odvolania z organizačných dôvodov.

Za pochopenie ďakujeme.

Vzhľadom na enormné zvyšovanie prevádzkových nákladov pneumologickej a ftizeologickej ambulancie – nárast cien energií, zdravotníckeho a spotrebného materiálu už nie sme schopní udržať prevádzku ambulancie bez dodatočných zdrojov. Z tohto dôvodu zavádzame od 2.1.2023 nový poplatok vo výške 35,- € za prvovyšetrenie a 15,- € za každé nasledujúce vyšetrenie v ambulancii.  Ďakujeme za pochopenie.

Odborný
personál

Prvotriedna
starostlivosť

Moderné
vybavenie

PACIENTOM DÁVAME TO NAJLEPŠIE

Medikamentózna liečba – zahŕňa aj infúznu a injekčnú terapiu

Rehabilitácia – fyzikálne procedúry, LTV, vodoliečebné procedúry (aktivizácia pohybového aparátu)

Kvalitná ošetrovateľská starostlivosť

TÍM ŠPIČKOVÝCH ODBORNÍKOV

MUDr. Martina Vodecká
Primár ODCH, Vedúci lekár ODCH
0910 911 221
048/47162 16
martina.vodecka@zelenysen.sk

MUDr. Jozef Kernáč
Primár JDIS
0910 911 673
048/47162 25
jozef.kernac@zelenysen.sk

MUDr. Lucia Slančíková
Lekár ODCH
0910 911 674
048/47162 17
lucia.slancikova@zelenysen.sk

MUDr. Milena Vigašová
Ordinár JDIS
0910 911 683
048/47162 27
milena.vigasova@zelenysen.sk

MUDr. Eva Bednárová
lekár JDIS
048/47162 27
eva.bednarova@zelenysen.sk

Mgr. et Bc. Veronika Leváková
vedúca sestra ODCH
0910 911 689
048/47162 22
veronika.levakova@zelenysen.sk

MUDr. Soňa Vicová
Lekár pneumológie a ftizeológie
048/47162 15
sona.vicova@zelenysen.sk

MUDr. Zora Germanová
Lekár FBLR
zora.germanova@zelenysen.sk

Bc. Lenka Harmanová
Vedúca pracovníčka FBLR
0910 912 702
lenka.harmanova@zelenysen.sk

Ing. Zuzana Matejčíková
Personálne oddelenie
048/47162 12
zuzana.matejcikova@zelenysen.sk

PhDr. Anna Michňová
Námestníčka pre ošetrovateľstvo
048 47 16232
+421 940 626 727
anna.michnova@zelenysen.sk

Zmluvné zdravotné poisťovňe

V našej nemocnici je zdravotná starostlivosť plne hradená nasledovnými zdravotnými poisťovňami. V prípade záujmu je v nemocnici k dispozícii možnosť ubytovania príbuzných.