You are here:

Ambulancia FBLR

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie poskytuje komplexnú rehabilitačnú preventívnu a liečebnú starostlivosť ( po úrazoch, operáciách pohybového aparátu, degeneratívnych, neurologických ochoreniach)

Lekár:

MUDr. Zora Germanová

telefonický kontakt: 048/4716229
telefonický kontakt: 048/4716224 objednávanie pacientov

Ordinačné hodiny:

pondelok – piatok:
07.30 – 15.30

Poradenstvo a všeobecné informácie poskytne vedúca sestra RHB oddelenia pri ambulancii FBLR.

Vedúca sestra RHB oddelenia

Bc. Lenka Harmanová, Diplomovaný fyzioterapeut

telefonický kontakt: 0910 912 702

NOVINKA FBLR AMBULANCIE

Tejpovanie

terapeutická metóda používaná pri problémoch pohybového ústrojenstva. Využíva sa pri akútnych ale aj chronických ochoreniach kĺbov a celého pohybového aparátu.

Objednávanie na procedúru vopred v poobedňajších hodinách u p. Lenky  Harmanovej, na tel. čísle 0910 912 702

Procedúra nie je hradená poisťovňami. Pacienti si ju hradia ako samoplatcovia 1meter tejpovacej pásky / 10 €

LASER

terapia laserom je jedna z najmodernejších nebolestivých a neinvazívnych metód liečby pohybového aparátu. Na hĺbkovú laseroterapiu využívame  prístroj Light Force FXi. Vďaka čomu je terapia bezbolestná, rýchla a účinná. Laseroterapiu  vykonáva lekár FBLR ambulancie.

Indikácie laseroterapie – bolestivé stavy chrbtice

  • akútne a chronické ochorenie medzistavcových platničiek
  • zápalové a degeneratívne ochorenia pohybového aparátu
  • bolesti hlavy z krčnej chrbtice
  • syndróm karpálneho tunela
  • bolesti hlavy z krčnej chrbtice
  • pooperačné jazvy

Cenník laseroterapie  – možnosť objednať sa ako samoplatca  od 4 – 10 minút / 15 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa a poisťovňa Dôvera schvaľuje 10 procedúr

Objednávanie na procedúru vopred v poobedňajších hodinách u p. Lenky  Harmanovej, na tel. čísle 0910 912 702

Oznam

Ambulancia FBLR  oznamuje pacientom, že disponuje novým liečebno – rehabilitačným prístrojom REBOX. Rebox je určený na liečbu a diagnostiku porúch pohybového aparátu a neurologických ochorení.

Objednať sa je možné na FBLR ambulancii.