You are here:

Zapojili sme sa do projektu Profesijný rozvoj zamestnancov v pracovných činnostiach súvisiacich s vývojom na pracovných miestach obnovujúceho sa trhu práce.