V našej nemocnici pracujeme s mimoriadne zaujímavým, rehabilitačným konceptom APPP.
Táto metodika autoreflexných, prenatálnych a postnatálnych polôh sa dá využiť u širokého spektra pacientov, u pacientov s rôznymi diagnózami tam, kde je potrebné spevnenie posturálneho systému pohybovej sústavy.
Pri tejto metodike je hlavné to, že nejde o kvantitu cvikov, ale o kvalitu prevedenia jednotlivých polôh.
V autoreflexných, terapeutických polohách dochádza k izometrickej aktivite kostrového svalstva po určité časové trvanie, ktoré sa postupne rozširuje aj na postihnutú oblasť tela.
Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky v pracovných dňoch v čase od 08:00 – 15:00 hod.
Telefonický kontakt:
Vedúca pracovníčka FBLR  Bc. Harmanová
0910 912 702
048/ 471 62 24