You are here:

Zamestnanie

Základné informácie pre záujemcov o prijatie do pracovného pomeru

Ak máte záujem o zamestnanie v našej nemocnici, doručte žiadosť o prijatie do pracovného pomeru:

 • osobne na personálne a mzdové oddelenie
 • poštou na adresu spoločnosti:
  Nemocnica Zelený sen
  ZELENÝ SEN, s. r. o. 

  Personálne oddelenie
  Cesta k nemocnici 1/B
  974 01 Banská Bystrica
 • elektronicky na adresu zelenysen@zelenysen.sk

Žiadosť o prijatie do zamestnania musí obsahovať:

 • osobné údaje, adresu a telefonický kontakt, prípadne e-mailovú adresu
 • pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate
 • dosiahnuté vzdelanie
 • odbornú prax
 • prípadne ďalšie odborné znalosti a zručnosti
 • termín možného nástupu
 • súčasťou žiadosti je aj profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov musí obsahovať údaje:

 • kto súhlas poskytuje
 • komu sa súhlas vydáva
 • na aký účel
 • dátum platnosti údajov (na akú dobu)
 • podmienky jeho odvolania
 • podmienky likvidácie osobných údajov po pominutí účelu spracovania
 • oznámenie dotknutej osoby, že nepožaduje zaslanie oznámenia o spôsobe a likvidácii osobných údajov

Žiadosť o prijatie do zamestnania je možné zasielať aj v čase, keď spoločnosť nemá zverejnené voľné pracovné miesta. Ak žiadosť obsahuje súhlas so spracovaním osobných údajov, bude zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa odbornosti.