You are here:

Oddelenie dlhodobo chorých

Oddelenie dlhodobo chorých /ODCH/ sa riadi koncepciou odboru geriatra. Poskytuje komplexnú liečebno-preventívnu, ošetrovateľskú i rehabilitačnú starostlivosť.

ODCH je určené pacientom:

 • ktorých zdravotný stav je stabilizovaný
 • majú stanovenú diagnózu, liečebný postup
 • nevyžadujú náročnú medikamentóznu liečbu

Klientelu oddelenia tvoria predovšetkým pacienti s chronickými ochoreniami:

 • po TEP kolenných a bedrových kĺbov
 • po operácii chrbtíc
 • po iktoch /náhlych cievnych mozgových a koronárnych príhodách/
 • po úrazoch a zlomeninách
 • s poruchami pohybového aparátu

Na oddelenie sa prijímajú dospelí pacienti bez rozdielu veku, po ukončení diagnostického procesu a zvládnutí akútneho stavu, so stanovenou diagnózou. ODCH je určené pacientom, ktorých zdravotný stav je stabilizovaný, s potrebou zaistenia dlhodobej liečby a rehabilitácie s každodennou lekárskou vizitou.

Štruktúra oddelenia

ODCH má lôžkovú časť, ktorej súčasťou je aj ambulancia.

Toho času je pre pacientov k dispozícii celkovo 49 lôžok. Izby sú vybavené nadštandardným materiálno-technickým vybavením, sociálnym zariadením a TV.

Metódou práce je komplexné posúdenie pacienta a stanovanie liečebného a rehabilitačného plánu, s nácvikom denných činností, aktivizáciou a špecifickým režimom pacienta, so zameraním na zlepšenie kvality života každého jednotlivca.

Poskytované služby

 • medikamentózna liečba
 • kvalitná ošetrovateľská starostlivosť
 • rehabilitácia – LTV, aktivizácia pohybového aparátu, nácvik chôdze v G aparáte, pomocou chodítka, podpazušných nemeckých bariel alebo francúzskych bariel

Cieľom našej starostlivosti

 • je stabilizovať a zlepšiť zdravotný stav pacienta tak, aby si čo najdlhšie udržal sebestačnosť
 • oddialiť jeho závislosť a odkázanosť na druhej osobe
 • spokojnosť našich klientov

Lekárska, rehabilitačná i ošetrovateľská starostlivosť je pacientovi poskytovaná tímom lekárov, sestier a pomocného zdravotného personálu.

Indikácie na prijatie pacientov na ODCH

Pacienti sa prijímajú na základe odborného odporúčania primára z oddelení iných nemocníc formou prekladov /cestou žiadosti o preloženie vestník MZ SR/ alebo z domu na odporučenie VŠEOBECNÉHO LEKÁRA a ŠPECIALISTU (TRAUMATOLÓG, GERIATER, ORTOPÉD, NEUROLÓG).

Dĺžka hospitalizácie sa riadi stavom pacienta, v priemere trvá 21 dní.

Poskytovanie telefonických informácií o možnosti prijatia pacientov pracovné dni v časoch 13:00 – 15:00 hod.

Primár ODCH: MUDr. Martina Vodecká , 0910 911 221 alebo 048/47 16 216
Lekár: MUDr. Lucia Slančiková, 0910 911 674 alebo 048/47162 17
Námestníčka pre ošetrovateľstvo: PhDr. Michňová Anna, 0940 626 727 alebo 048/47 16 232

Personálne obsadenie ODCH:

Primár ODCH: MUDr. Martina Vodecká
Lekári: MUDr. Lucia Slančíková, MUDr. Soňa Vicová

Návštevné hodiny:

Pracovné dni: 15:00 – 16:30 h
Víkend a sviatok: 13:00 – 16:30 h

Informačné hodiny:

pracovné dni 13:00 -15:00h

Prosím o dodržanie informačných hodín, nakoľko mimo týchto hodín sa lekári primárne venujú pacientom. Za pochopenie ďakujeme.

Kontakt:

Nemocnica Zelený sen
ZELENÝ SEN, s.r.o
Cesta k nemocnici 1/B
974 01 Banská Bystrica