You are here:

Návštevy na JDIS

Vážení návštevníci JDIS v nemocnici ZELENÝ SEN, s. r. o.,

od 9. 1. 2024 sú na JDIS návštevy povolené každý deň v čase od 12,00 – 17,00 hod. až do odvolania.

Podmienkou sú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.
Ďakujem, primár JDIS.