You are here:

Rehabilitačné oddelenie ambulantných pacientov a ambulancie

Lekár:

MUDr. Zora Germanová

Ordinačné hodiny:

pondelok – piatok 7.30 – 15.30
12.00 – 12.30 obed
14.30 – 15.30 administratíva

Telefonický kontakt pre objednávanie pacientov a podávanie informácií len v ordinačných dňoch a hodinách:
048 / 471 62 24 – objednávanie pacientov
048 / 471 62 29

Oddelenie rehabilitácie poskytuje rehabilitačnú starostlivosť pacientom s postihnutím pohybového aparátu počas ambulantnej starostlivosti.

Pre pacientov ODCH sa vykonáva samotná LTV priamo na ODCH a to buď na izbách , chodbách oddelenia alebo schodoch zariadenia pod dohľadom fyzioterapeuta.

V rámci ústavnej starostlivosti ide o polymorbídnych pacientov a následnú starostlivosť u chronicky chorých pacientov, pacientov po úrazoch, operáciách, neurologických ochoreniach, počas ich hospitalizácie na JDIS (jednotka dlhodobej intenzívnej starostlivosti) a ODCH (oddelenie dlhodobo chorých). U týchto pacientov je rehabilitačná liečba zameraná na správne polohovanie, cvičenie so zreteľom na zlepšenie ich zdravotného stavu a kvality života (sebestačnosť, ergoterapiu, vertikalizáciu podľa individuálnych možností až nácvik chôdze).

Ambulantným pacientom poskytujeme komplexnú rehabilitačnú preventívnu starostlivosť (správna životospráva, pohybové stereotypy) a liečebnú starostlivosť (po úrazoch, operáciách na pohybovom aparáte, degeneratívnych, neurologických ochoreniach).

Komplexná rehabilitačná starostlivosť zahŕňa:

  • fyzikálnu liečbu – elektroliečba, ultrazvuk, laser, magnet
  • liečebnú telesnú výchovu – individuálna, skupinová, mechanoterapia
  • teploliečbu
  • kryoterapiu
  • fototerapiu
  • vodoliečbu