You are here:

Voľné pracovné miesta

Praktická sestra

Ponúkame príležitosť pracovať v modernom a príjemnom pracovnom prostredí v novootvorenej nemocnici v Banskej Bystrici, na ulici Cesta k nemocnici 1/B.

Náplň práce:

Popis pracovnej činnosti zdravotníckeho asistenta pri lôžku:

 • Samostatné výkony zodpovedajúce jeho/jej kvalifikácii podľa  na lôžkovom oddelení
 • Účasť na ošetrovateľskej starostlivosti vykonávanej formou ošetrovateľského procesu
 • Udržiavanie sebestačnosti pacienta, prevencia komplikácii z imobility (polohovanie)
 • Výkon dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckej techniky a pomôcok
 • Meranie a zaznamenávanie fyziologických potrieb chorých
 • Starostlivosť o pitný režim chorých a pomoc pri kŕmení
 • Poskytuje komplexnú hygienickú starostlivosť o pacienta vrátane základnej prevencie dekubitov a úpravy lôžka chorého
 • Zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • Dobré finančné ohodnotenie
 • Príjemné pracovné prostredie
 • Možnosť ďalšieho vzdelávania

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

Minimálne požadované vzdelanie:

 • SZŠ v učebnom odbore zdravotnícky asistent,
 • SOV v učebnom odbore sanitár

Platové podmienky

 • 941,-€ v hrubom + príplatky podľa ZP

Informácie o výberovom konaní:

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavenú dôveru a záujem pracovať pre Nemocnicu ZELENÝ SEN.  K Vašej žiadosti a životopisu prosím pripojte aj súhlas so spracovaním osobných údajov pre našu spoločnosť. Ďakujeme.

Sanitár

Ponúkame príležitosť pracovať v modernom a príjemnom pracovnom prostredí v novootvorenej nemocnici v Banskej Bystrici, na ulici Cesta k nemocnici 1/B.

Náplň práce:

Popis pracovnej činnosti zdravotníckeho asistenta/sanitára pri lôžku:

 • Samostatné výkony zodpovedajúce jeho/jej kvalifikácii podľa  na lôžkovom oddelení
 • Udržiavanie sebestačnosti pacienta, prevencia komplikácii z imobility (polohovanie)
 • Starostlivosť o pitný režim chorých a pomoc pri kŕmení
 • Poskytuje komplexnú hygienickú starostlivosť o pacienta vrátane základnej prevencie dekubitov a úpravy lôžka chorého
 • Zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení
 • Sprevádza chorých na vyšetrenia

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • Dobré finančné ohodnotenie
 • Príjemné pracovné prostredie
 • Možnosť ďalšieho vzdelávania

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

Minimálne požadované vzdelanie:

 • SZŠ v učebnom odbore zdravotnícky asistent,
 • SOV v učebnom odbore sanitár

Platové podmienky

 • 762,- € v hrubom + príplatky podľa ZP

Informácie o výberovom konaní:

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavenú dôveru a záujem pracovať pre Nemocnicu ZELENÝ SEN.  K Vašej žiadosti a životopisu prosím pripojte aj súhlas so spracovaním osobných údajov pre našu spoločnosť. Ďakujeme.

Pomocný pracovník v zdravotníctve

Ponúkame príležitosť pracovať v modernom a príjemnom pracovnom prostredí v novootvorenej nemocnici v Banskej Bystrici, na ulici Cesta k nemocnici 1/B.

Náplň práce:

Popis pracovnej činnosti pomocný pracovník v zdravotníctve:

 • Asistuje zdravotníckym pracovníkom pri  vykonávaní uspokojovania biologických potrieb v súvislosti so zdravím, chorobou alebo umieraním
 • Spolupracuje so všetkými zdravotníckymi pracovníkmi
 • Zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia osoby a ochranu intimity pri poskytovaní základnej starostlivosti
 • Asistuje zdravotníckym pracovníkom pri  vykonávaní starostlivosti o posteľ
 • Vykonáva hygienickú starostlivosť osobám
 • Podáva jedlo osobám (pacientov nekŕmi)
 • Sprevádza pacientov na ošetrenie
 • Dodržiava špeciálny hygienicko-epidemiologický režim, vrátane prevencie nozokomiálnych nákaz
 • Vykonáva asistenciu pri vyšetreniach imobilných pacientov (vrátane držania pri RTG vyšetrení pacienta)

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • Dobré finančné ohodnotenie
 • Príjemné pracovné prostredie
 • Možnosť ďalšieho vzdelávania

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

Minimálne požadované vzdelanie:

 • Opatrovateľský kurz výhodou

Platové podmienky

646,- € v hrubom + príplatky podľa ZP

Informácie o výberovom konaní:

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavenú dôveru a záujem pracovať pre Nemocnicu ZELENÝ SEN.  K Vašej žiadosti a životopisu prosím pripojte aj súhlas so spracovaním osobných údajov pre našu spoločnosť. Ďakujeme.

Sestra pri lôžku na oddelení JDIS

Ponúkame príležitosť pracovať v modernom a príjemnom pracovnom prostredí v novootvorenej nemocnici v Banskej Bystrici, na ulici Cesta k nemocnici 1/B.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Popis pracovnej činnosti sestry pri lôžku:

 • Samostatná odborná práca a ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu, realizácia činností podľa ošetrovateľského plánu s dôrazom  na maximálnu kvalitu a efektívnosť
 • Samostatné ošetrovateľské výkony zodpovedajúce jej kvalifikácii podľa ordinácie lekára na lôžkovom oddelení
 • Pracuje podľa ošetrovateľských štandardov, chorých ošetruje v súlade s najnovšími zásadami
 • Dokumentáciu o pacientovi vedie v súlade s odborným usmernením MZ SR

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • Dobré finančné ohodnotenie
 • Príjemné pracovné prostredie
 • Možnosť ďalšieho vzdelávania

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • stredoškolské s maturitou
 • vyššie odborné vzdelanie
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. Stupňa

Platové podmienky:

1009,- € v hrubom + príplatky podľa ZP

Vzdelanie v odbore:

Sestra špecialistka v anesteziológii a intenzívnej starostlivosti alebo sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých vítané

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Prevádzkovanie zariadenia zameraného na poskytovanie dlhodobej intenzívnej starostlivosti.

Informácie o výberovom konaní:

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavenú dôveru a záujem pracovať pre Nemocnicu ZELENÝ SEN.  K Vašej žiadosti a životopisu prosím pripojte aj súhlas so spracovaním osobných údajov pre našu spoločnosť. Ďakujeme.

Fyzioterapeut

Ponúkame príležitosť pracovať v modernom a príjemnom pracovnom prostredí v novootvorenej nemocnici v Banskej Bystrici, na ulici Cesta k nemocnici 1/B.

Náplň práce:

 • Vykonávanie odborných liečebných rehabilitačných výkonov na úseku JDIS, ODCH, liečebnej telesnej výchovy, fyzikálnej a vodoliečebnej terapie.
 • Vykonávanie rehabilitácie hospitalizovaných pacientov i pacientov denného stacionára. Ovládanie základov metodiky funkčného testovania.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • flexibilita,
 • pro-klientský prístup,
 • vysoká odbornosť,
 • pracovné nasadenie,
 • ukončené špecializačné štúdium.

Výhody:

 • dobré finančné ohodnotenie,
 • príjemné pracovné prostredie,
 • možnosť ďalšieho vzdelávania.

Svoj štrukturovaný životopis spolu so žiadosťou a s uvedením telefonického kontaktu zasielajte na e-mailovú adresu: zelenysen@zelenysen.sk

Sestra so zameraním na intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť pre dospelých

Ponúkame príležitosť pracovať v modernom a príjemnom pracovnom prostredí v novootvorenej nemocnici v Banskej Bystrici, na ulici Cesta k nemocnici 1/B.

Sestra so zameraním na intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť pre dospelých

Náplň práce:

poskytovanie špecializovanej starostlivosti v rozsahu príslušnej špecializácie. Samostatné vykonávanie diagnostickej a liečebnej činnosti v príslušnom odbore.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

flexibilita, pro-klientský prístup, vysoká odbornosť, pracovné nasadenie, ukončené špecializačné štúdium.

Ďalšie požiadavky:

prijmeme aj lekára po postupovej skúške – spoločný internistický kmeň prípadne aj absolventa.

Výhody:

dobré finančné ohodnotenie, príjemné pracovné prostredie, možnosť ďalšieho vzdelávania.

Svoj štrukturovaný životopis spolu so žiadosťou a s uvedením telefonického kontaktu zasielajte na e-mailovú adresu: zelenysen@zelenysen.sk

Sestra so špecializáciou anestéziológia a intenzívna starostlivosť

Ponúkame príležitosť pracovať v modernom a príjemnom pracovnom prostredí v novootvorenej nemocnici v Banskej Bystrici, na ulici Cesta k nemocnici 1/B.

Sestra so špecializáciou anestéziológia a intenzívna starostlivosť

Náplň práce:

poskytovanie špecializovanej starostlivosti v rozsahu príslušnej špecializácie. Samostatné vykonávanie diagnostickej a liečebnej činnosti v príslušnom odbore.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

flexibilita, pro-klientský prístup, vysoká odbornosť, pracovné nasadenie, ukončené špecializačné štúdium.

Ďalšie požiadavky:

prijmeme aj lekára po postupovej skúške – spoločný internistický kmeň prípadne aj absolventa.

Výhody:

dobré finančné ohodnotenie, príjemné pracovné prostredie, možnosť ďalšieho vzdelávania.

Svoj štrukturovaný životopis spolu so žiadosťou a s uvedením telefonického kontaktu zasielajte na e-mailovú adresu: zelenysen@zelenysen.sk

Lekár s atestáciou z odboru Anestéziológia a intenzívna medicína

Ponúkame príležitosť pracovať v modernom a príjemnom pracovnom prostredí v novootvorenej nemocnici v Banskej Bystrici, na ulici Cesta k nemocnici 1/B.

Lekár s atestáciou z odboru Anestéziológia a intenzívna medicína

Náplň práce:

poskytovanie špecializovanej starostlivosti v rozsahu príslušnej špecializácie. Samostatné vykonávanie diagnostickej a liečebnej činnosti v príslušnom odbore.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

flexibilita, pro-klientský prístup, vysoká odbornosť, pracovné nasadenie, ukončené špecializačné štúdium.

Ďalšie požiadavky:

prijmeme aj lekára po postupovej skúške – spoločný internistický kmeň prípadne aj absolventa.

Výhody:

dobré finančné ohodnotenie, príjemné pracovné prostredie, možnosť ďalšieho vzdelávania.

Svoj štrukturovaný životopis spolu so žiadosťou a s uvedením telefonického kontaktu zasielajte na e-mailovú adresu: zelenysen@zelenysen.sk

Lekár s atestáciou z odboru Geriatria

Ponúkame príležitosť pracovať v modernom a príjemnom pracovnom prostredí v novootvorenej nemocnici v Banskej Bystrici, na ulici Cesta k nemocnici 1/B.

Lekár s atestáciou z odboru Geriatria

Náplň práce:

poskytovanie špecializovanej starostlivosti v rozsahu príslušnej špecializácie. Samostatné vykonávanie diagnostickej a liečebnej činnosti v príslušnom odbore.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

flexibilita, pro-klientský prístup, vysoká odbornosť, pracovné nasadenie, ukončené špecializačné štúdium.

Ďalšie požiadavky:

prijmeme aj lekára po postupovej skúške – spoločný internistický kmeň prípadne aj absolventa.

Výhody:

dobré finančné ohodnotenie, príjemné pracovné prostredie, možnosť ďalšieho vzdelávania.

Svoj štrukturovaný životopis spolu so žiadosťou a s uvedením telefonického kontaktu zasielajte na e-mailovú adresu: zelenysen@zelenysen.sk

Lekár s atestáciou z odboru Vnútorné lekárstvo

Ponúkame príležitosť pracovať v modernom a príjemnom pracovnom prostredí v novootvorenej nemocnici v Banskej Bystrici, na ulici Cesta k nemocnici 1/B.

Lekár s atestáciou z odboru Vnútorné lekárstvo

Náplň práce:

poskytovanie špecializovanej starostlivosti v rozsahu príslušnej špecializácie. Samostatné vykonávanie diagnostickej a liečebnej činnosti v príslušnom odbore.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

flexibilita, pro-klientský prístup, vysoká odbornosť, pracovné nasadenie, ukončené špecializačné štúdium.

Ďalšie požiadavky:

prijmeme aj lekára po postupovej skúške – spoločný internistický kmeň prípadne aj absolventa.

Výhody:

dobré finančné ohodnotenie, príjemné pracovné prostredie, možnosť ďalšieho vzdelávania.

Svoj štrukturovaný životopis spolu so žiadosťou a s uvedením telefonického kontaktu zasielajte na e-mailovú adresu: zelenysen@zelenysen.sk