You are here:

Praxou k zamestnaniu

Nemocnica Zelený sen sa podieľa na spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica pri vytváraní pracovných miest pre znevýhodnených UoZ (uchádzačov o zamestnanie) v rámci rôznych národných projektov: „Praxou k zamestnaniu“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Šanca na zamestnanie“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V rámci projektu „Praxou k zamestnaniu“ boli vytvorené pracovné miesta pre pozície ako napríklad: asistent ošetrovateľa, opatrovateľ, maliar, upratovačka V rámci projektu „Šanca na zamestnanie“ boli vytvorené pracovné miesta pre pozície ako napríklad: asistent ošetrovateľa v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím, fyzioterapeut bez špecializácie, fyzioterapeut, údržbár, upratovačka, administratívny pracovník