You are here:

Pneumologická a ftizeologická ambulancia

Na ambulancii pneumológie a ftizeológie vykonávame odborné pneumologické vyšetrenia ( diagnostika s popisom rtg a spirometrickým vyšetrením, konzíliá), dispenzarizujeme pacientov s chronickými pľúcnymi ochoreniami, vykonanávame odborné vyšetrenie v rámci predoperačnej prípravy.

K vyšetreniu je potrené doporučenie od lekára, ktorý pacienta na vyšetrenie odosiela, pacient sa preukáže kartičkou poistenca, ak má, poskytne aj staršiu zdravotnú dokumentáciu (staršie lekárske nálezy, prepúšťacie správy).

Automaticky preberáme pacientov, ktorí boli dispenzarizovaní na pľúcnej ambulancii v Gamamede s.r.o Banská Bystrica a v sledovaní MUDr. Vicovej.

Pacientov na vyšetrenie telefonicky objednávame na určitý čas, len počas ordinačných hodín ambulancie.

Lekár:

MUDr. Soňa Vicová

Ordinačné hodiny:

Pondelok, Streda:
7.00 – 13.00
13.00 – 13.30 obed
13.30 – 15.30

Štvrtok:
7.00 – 11.00

telefonický kontakt:

048 / 47 16 215,
048 / 47 16 214,
0940 / 620 583

Na stiahnutie

Cenník služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti