You are here:

Pneumologická a ftizeologická ambulancia

Na ambulancii pneumológie a ftizeológie vykonávame odborné pneumologické vyšetrenia ( diagnostika s popisom rtg a spirometrickým vyšetrením, konzíliá), dispenzarizujeme pacientov s chronickými pľúcnymi ochoreniami, vykonanávame odborné vyšetrenie v rámci predoperačnej prípravy.

K vyšetreniu je potrené doporučenie od lekára, ktorý pacienta na vyšetrenie odosiela, pacient sa preukáže kartičkou poistenca, ak má, poskytne aj staršiu zdravotnú dokumentáciu (staršie lekárske nálezy, prepúšťacie správy).

Automaticky preberáme pacientov, ktorí boli dispenzarizovaní na pľúcnej ambulancii v Gamamede s.r.o Banská Bystrica.

Pacientov na vyšetrenie telefonicky objednávame na určitý čas, len počas ordinačných hodín ambulancie.

Lekár:

Ordinačné hodiny:

Pondelok, utorok, streda a štvrtok:
7.00 – 13.00
13.00 – 13.30 obed
13.30 – 15.30

7.00 – 8.00 odbery, administratívna činnosť
9.00 – 13.00 vyšetrenia pacientov
13.00 – 13.30 obedňajšia prestávka
13.30 – 14.30 vyšetrenia pacientov
14.30 – 15.30 práca s dokumentáciou

 

Telefonický kontakt pre objednávanie pacientov a podávanie informácií len v ordinačných dňoch a hodinách:

048 / 47 16 215,
048 / 47 16 214,
0940 / 620 583