You are here:

Fujaristi zo Seliec

V predvianočnom čase obveselili koledami ale aj rôznymi inými piesňami pacientov ODCH Fujaristi zo Seliec. 19.12.2019