You are here:

Jednotka dlhodobej intenzívnej starostlivosti

Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti, ktoré zahájilo prevádzku ako prvé v rámci nemocnice, je nové moderné oddelenie, personálne a technicky na veľmi vysokej úrovni. Je rozdelené na dve časti, v prvej poskytujeme zdravotnú starostlivosť pacientom vyžadujúcim dlhodobú umelú pľúcnu ventiláciu, v druhej apalickým pacientom so zachovanou spontánnou dychovou aktivitou. Každá časť má k dispozícii celkovo 20 lôžok, 10 pre dlhodobo ventilovaných (2 jednolôžkové a 4 dvojlôžkové izby), 10 pre apalických pacientov (2 jednolôžkové, 4 dvojlôžkové izby), kompletne vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou.

Našimi klientami sú pacienti, u ktorých došlo po zvládnutí akútnej fázy kritického stavu k jeho stabilizácii, ale neobnovila sa u nich jedna alebo viac životných funkcií. Prijímame pacientov z oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny z celého Slovenska a Európskej Únie po splnení určených kritérií bez obmedzenia, do naplnenia kapacitných možností. Medzi hlavné diagnózy, pre ktoré sa k nám pacienti dostanú, patria pacienti po úrazoch, poruchách vedomia infekčnej aj neinfekčnej etiológie, po cievnej mozgovej príhode, pacienti s ochoreniami nervovo svalovej sústavy v pokročilom štádiu ochorenia.

Cieľom JDIS je pokračovanie v zavedenom základnom liečebnom procese pacienta, zbavenie jeho závislosti na podpore základných životných funkcií ( pokiaľ to samozrejme charakter základného ochorenia umožňuje), intenzívna každodenná fyzioterapia a a zahájenie, prípadne pokračovanie v nácviku základných životných návykov, či už ide o schopnosť komunikácie s okolím, príjem potravy a vylučovanie. Vo veľkej miere používame na oddelení princípy bazálnej stimulácie, ktorá významne podporuje a urýchľuje komplexný liečebný proces.

Lekári:

MUDr. Jozef Kernáč, primár JDIS
MUDr. Milena Vigašová, ordinár JDIS
MUDr. Eva Bednárová, lekár JDIS

Vedúca sestra:

PhDr. Anna Michňová

Návštevné hodiny:

od 12,00 – 17,00 hod. denne

Informačné hodiny:

Pondelok – piatok: 9.00 – 15.00

Narodeniny p. Leštáka