Sie befinden sich hier:

Darujte dve percentá z dane

Vážení pacienti,
využite možnosť darovať dve percentá dane z príjmu fyzických a právnických osôb Nádacii Zelený sen v Banskej Bystrici.

Cesta k nemocnici 1/B, Banská Bystrica

IČO: 42394635

Číslo účtu: IBAN SK39 1100 0000 0029 4700 2198

Darované prostriedky budú použité na rozvoj nemocnice a zlepšovanie podmienok pacientov.