Sie befinden sich hier:

Kontakt

Nemocnica Zelený sen, ZELENÝ SEN, s.r.o, Cesta k nemocnici 1/B, Banská Bystrica

Ing. Bc. Ľudmila Svätojánska Kiňová, MBA
konateľka

Ing. Martin Naništa
konateľ

MUDr. Martina Vodecká
Primár ODCH, Vedúci lekár ODCH
0910 911 221
048/47162 16
martina.vodecka@zelenysen.sk

MUDr. Jozef Kernáč
Primár JDIS
0910 911 673
048/47162 25
jozef.kernac@zelenysen.sk

MUDr. Lucia Slančíková
Lekár ODCH
0910 911 674
048/47162 17
lucia.slancikova@zelenysen.sk

MUDr. Milena Vigašová
Ordinár JDIS
0910 911 683
048/47162 27
milena.vigasova@zelenysen.sk

MUDr. Eva Bednárová
lekár JDIS
048/47162 27
eva.bednarova@zelenysen.sk

Mgr. Michaela Lalíková
manažérka dennej zmeny ODCH
0910 911 689
048/47162 22
michaela.lalikova@zelenysen.sk

MUDr. Zora Germanová
Lekár FBLR
zora.germanova@zelenysen.sk

Objednávanie pacientov na rehabilitáciu ambulantne (FBLR), neslúži na objednávanie pacientov na hospitalizáciu na lôžkové oddelenie (ODCH):
048/471 62 24

Bc. Lenka Harmanová
Vedúca pracovníčka FBLR
0910 912 702
lenka.harmanova@zelenysen.sk

Ing. Zuzana Matejčíková
Personálne oddelenie
048/47162 12
zuzana.matejcikova@zelenysen.sk

PhDr. Anna Michňová
Námestníčka pre ošetrovateľstvo
048 47 16232
+421 940 626 727
anna.michnova@zelenysen.sk

Vrátnica – informátor:
048/47162 13

ODDELENIA

JDIS 1. poschodie
048/47162 20

JDIS 2. poschodie
048/47162 30

ODCH 1. poschodie
048/47162 19

ODCH 2. poschodie
048/47162 21