You are here:

Význam dobrovoľníctva v nemocnici Zelený sen

Nemocnica Zelený sen je špecializovaná nemocnica, kde pacienti väčšinou trávia dlhší čas. Uvedomujeme si, že pobyt v nemocnici môže byť pre pacientov frustrujúci a nudný, čo zrovna neprospieva procesu liečby, sťažuje prácu zdravotníckemu personálu a znižuje pocit komfortu z inak profesionálne ponúkaných služieb. A práve toto bol jeden z dôvodov, pre ktorý sa nemocnica Zelený sen rozhodla osloviť dobrovoľníkov, ktorí by sa v rámci svojho voľného času venovali pacientom a pacientkam, spríjemnili im dlhé chvíle a možno v budúcnosti nadviazali priateľský vzťah.

Čo je „Čítanie ako terapia“ a pre koho je určená?

Dobrovoľníckej činnosti v nemocnici Zelený sen sa venujeme približne od septembra 2015, ale v rámci celouniverzitného predmetu service learning na Univerzite Mateja Bela sme sa rozhodli aj pre podporu študentského projektu s názvom Čítanie ako terapia. Jeho cieľom je pomôcť dlhodobo hospitalizovaným pacientom a pacientkam zmysluplne vyplniť čas strávený v nemocnici prostredníctvom série individuálnych a skupinových tvorivých aktivít (čítanie, spoločenské hry, pohybové aktivity, tvorivé dielne…). Prostredníctvom týchto aktivít a biblioterapie chceme pomôcť pacientom zmeniť ich negatívne emócie na pozitívne, odpútať ich pozornosť od choroby, podnietiť diskusiu na základe prečítaných textov, precvičiť ich motoriku a v neposlednom rade vytvoriť príležitosť zabaviť sa, zahrať, zasmiať, spoznať sa s ostatnými pacientmi a nadviazať nové kontakty.

Kto sa môže zapojiť do dobrovoľníckej činnosti a ako?

Do dobrovoľníckej činnosti sa môžete zapojiť aj Vy, pokiaľ ste ochotní venovať svoj voľný čas pacientom a pacientkam, vyplniť im čas strávený v nemocnici, rozprávať sa s nimi, čítať im …

Zodpovedný pracovník:
MUDr. Anna Babicová